You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jarní únava

Jarní únava je naše lidská "vymoženost"...zatímco příroda ožívá a pučí, nám se chce spát. Není to žádná přirozenost, nad kterou stačí mávnout rukou …

Emocionální prázdnota

Do terapie částo přicházejí lidé, kteří v hmatatelném a úspěch vyžadujícím životě mají dostatek, přesto zažívání nicotu …

Vztek

Jak často cítíte vztek? A jak jste zvyklí s ním nakládat? Slýchavali jste v dětství větu?: "Nevztekej se!" nebo "Ty jsi ale vztekloun!" …

Emoce a rozhodování

Často slýchám názory, že do důležitých pracovních i soukromých rozhodnutích emoce nepatří …

Časté potíže s emocemi

V terapii se často setkávám s klienty, kteří si své emoce nedokáží uvědomit a prožívat, o to více ovlivňují jejich nálady, chování a kondici …

Vědomé dýchání

Dýchání je podmínkou života. Každý den se nadechneme průměrně 20000 krát. Většinou nevědomě. Dech je pro nás samozřejmostí, kterou když proměníme za výjimečnost, podpoří náš klid, sílu a zdraví …

Vztah k vlastnímu tělu

Kladný, zdravý, vlídný, přijímající a pečující vztah ke svému tělu je důležitým předpokladem ke spokojenému prožívání se sebou samým i s druhými …

Vztah k pohybu

Pohyb je růst. Růst je základem a podmínkou našeho života. Přesto mnoho lidí nemá k pohybu kladný vztah. Není divu, že si tím dělají život obtížnější. I když si to ani nemusí uvědomovat …

Vděčnost

Vděčnost je jako v dětství skákat přes švihadlo pro holky nebo lézt po stromech pro kluky. A klidně i obráceně. Oboje nás neskutečně baví a strhne na svou příjemnou vlnu radosti …