You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Poradenství pro páry

Máte vztahovou krizi? Máte pocit, že se Váš partnerský život dostal do bodu, kde Vám v něm není dobře? Potřebujete reflexi Vaše počínání ve vztahu? Přejete si porozumět Vašemu protějšku? Cítíte, že Vás partner nevnímá, nerespektuje? Máte pocit, že Váš partner rozumí jinak vašem sdělením, než je míníte?

Poradenství pro páry je prostor, ve kterém oba partneři mohou bezpečně sdílet své potřeby a naučit se lépe komunikovat a pochopit jeden druhého. Čím více otevřenosti partneři projeví, tím rychleji proces probíhá. Nezbytná je svobodná vůle obou dvou. V poradenství pro páry společně rozvíjíme techniky komunikace, ve kterých partneři předcházejí nedorozuměním, sporům a mohou spolu otevřeně mluvit i o nepříjemných záležitostech, o svých pocitech a potřebách. Jako terapeut reflektuji procesy, které se mezi partnery odehrávají a moderuji diskusi tak, aby byla plodná namísto podlehnutí nedorozuměním a afektům. v opačném případě povzbuzuji a hledám cestu z případné apatie partnera.

Blízké vztahy jsou pro nás velmi důležité a přeso velmi obtížné. Často v nich narážíme na své vlastní limity a stíny. Jsme-li ochotni se jim postavit čelem a otevřít se možné změně, dáme si šanci zkvalitnit si svůj život, a tím i život blízkých. Poradenství pro páry může člověku mnoho prozradit o něm samém.

Nejčastější důvody, kdy lidé vyhledají poradenství pro páry
 • Vztahové krize a problémy v komunikaci
 • Komunikační problémy, částé neshody a hádky
 • Náročné životní situace a změny
 • Nezdravé projevy lásky (žárlivost, kontrola, přílišná závislot)
 • Životní krize, syndrom prázdného hnízda
 • Traumatická událost v životě
 • Úmrtí v rodině, doprovázení při ztrátě
 • Zvládání partnerských a rodičovských rolí, povinností...
 • Zvládnutí nevěry
 • Zdravotní problémy a dlouhodobé onemocnění jednoho z parnerů
 • Zvládání závislostí všech druhů
 • Psychosomatické potíže
 • Těhotenství, porod, partnerské změny související s narozením miminka
 • Neplodnost, potrat
 • Podpora ženské nebo mužské role ve vztahu
 • Podpora při touze zlepšit si vztah
 • Partnerská tabu, neschopnost společně mluvit o čemkoli
 • Při hledání jak být sám sebou a přitom s druhým
 • ... a další témata, o kterých potřebujete společně mluvit
Individuální terapie

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online) Zdravotně handicapovaní, rodiče na mateřské dovolené, studenti a senioři mají slevu 100,- na každé sezení.

Objednat
Poradenství pro páry

Kč/hod 1800,-

Jedno terapeutické sezení trvá 80 min dle dohody (osobně i online). Zdravotně handicapovaní, rodiče na mateřské dovolené, studenti a senioři mají slevu 100,- na každé sezení.

Objednat
Terapie pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online). Zdravotně handicapovaní mají slevu 100,- na každé sezení.

Objednat