You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Životní koučink

Intro

V osobním životě je koučink vhodný téměř pro každou oblast. Společným jmenovatelem je chtěná či potřebná změna. Klienti navštěvují kouče nejčastěji v situacích, kdy se cítí uvíznutí ve své životní situaci. Mohou mít pocit, že svůj život nemají pod svým vlivem a kontrolou, že jsou uvězněni ve své práci, vztazích, finanční i jiné situaci. Přichází s pocitem potřeby změny, ale z jakýchkoliv důvodů se jim nedaří se posunout dál. Často se v jejich životě opakují stejné situace, kterých by se rádi vyvarovali. Nejčastější situace, kdy klienti vyhledávají kouče, jsou:

  • Chtějí-li vyřešit/změnit nezdravé partnerské vztahy (neporozumění, žárlivost, nevěra, vztahová závislost)
  • Chtějí-li se vyrovnat s rozchodem/rozvodem, aby mohli jít dál a stále se nevracet k minulosti
  • Cítí-li vnitřní neklid a stres, podrážděnost, přetížení, vyčerpání, poruchy spánku, časté změny nálad
  • Cítí-li nespokojenost v práci, jsou demotivovaní, vyčerpaní a při syndromu vyhoření
  • Cítí-li se nedocenění a nerespektovaní (partnerem, rodinou, přáteli, šéfem)
  • Mají-li sen, který se jim nedaří uskutečnit,
  • Chtějí-li objevit, rozvinout svůj talent
  • Chtějí-li vzít život do svých rukou, ale žijí pod vlivem předsudků, které jim byly vštěpovány
  • Chtějí-li si porozumět, odpovědět si na vnitřní otázky, nalézt kým jsou, více se poznat
  • Při životních změnách, jako je dospívání, rodičovství, mateřská dovolená, nástup (zpět) do práce, po úrazech, při/po dlouhodobém onemocnění, odchod do důchodu, aj.

Životní koučink je určen přímému klientovi. To je rozdíl od business koučinku, kdy do hry vstupuje ještě investor – firma. V životním koučinku podepisuje klient a kouč tzv. koučovací dohodu. Dohoda obsahuje ujednání o počtu koučovacích sezení, jejich frekvenci, ceně a koučovacím cíli/tématu. Není nutné si je přesně vymezovat, často se v průběhu koučování cíle mění.

Délka a frekvence koučovacího cyklu

Životní koučink (i většina jiných typů koučinku) trvá většinou půl roku až jeden rok. To je zpravidla dostatečná doba pro odstranění psychologických bariér a posun v daném tématu klienta. Některá "jednodušší" témata lze zvládnout za 10-12 sezení již během 3 měsíců.

Lze absolvovat i jednorázová sezení, či tzv. malý cyklus tj. 3-6 sezení. Malý cyklus koučovacích sezení absolvují spokojení, úspěšní a životem naplnění klienti. To proto, aby našli nové životní výzvy. I v takových případech se mohou otevřít témata, která si zaslouží větší prostor. Nikdy dopředu nelze určit, kolik sezení bude třeba v konečném součtu.

Nejčastější frekvence koučinku bývá zpravidla vždy jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní.

Ceník

Životní koučink

Kč/hod 1500,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Business koučink

Kč/hod 3000,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace s koučovaným. Jedno koučovací sezení trvá 50 min buď osobně nebo online. Kontrakt uzavírá organizace.

Objednat
Koučink pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min buď osobně nebo online.

Objednat