You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Business koučink

Intro

Pro firemní prostředí je koučování účinným nástrojem rozvoje. Má přínos jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance samotné. Rozvíjí aktivitu, tvořivost a potenciál. Přispívá odpovědnosti a loajalitě, firemním vztahům, motivaci, firemní kultuře atd. Zlepšuje firemní služby a produkty. Má pozitivní dopad na prosperitu společnosti. Business koučink je určený pro firmy, které chtějí podporovat své zaměstnance, tvořit dlouhodobé pracovní vztahy a zlepšovat hospodářský výsledek.

Nejčastějším důvodem spolupráce s koučem je

  • Profesní rozvoj zaměstnanců, podpora jejich talentu a potenciálu, a tím zlepšení jejich výkonu
  • Zvýšení motivace zaměstnanců
  • Zvýšení odpovědnosti a loajality zaměstnanců
  • Péče o zaměstnance (duševní zdraví, syndrom vyhoření, aj.)
  • Zlepšení efektivity řízení firmy (více zákazníků, lepší produkty a služby, větší obraty a zisky, snížení nákladů a fluktuace zaměstnanců)
  • Zlepšení zacházení se zdroji jako je čas a energie
  • Rozvoj manažerských dovedností

Business koučink může být krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Spolupráce s jedním klientem (koučovaným) trvá většinou 0,5 - 1 rok. Frekvence bývá zpravidla jednou za týden až dva týdny.

Dohoda třech stran v business koučinku

V business koučinku uzavírá kouč dohodu s firmou (investorem) a koučovaným zaměstnancem. Dohoda obsahuje délku a frekvenci koučovacích sezení, cenu a vymezení tématu/cíle.

Při úvodním setkání si kouč a zaměstnanec vymezí základní téma a cíl koučování, také jak koučovaný pozná, že dosáhl cíle. Dohodu podepíší tři strany (investor, kouč, koučovaný). Kouč i investor ctí, že informace o skutečnostech týkajících se koučovaného jsou důvěrné. Investor je seznámen o naplnění cíle, nebo případné změně. Dobrý kouč pracuje v zájmu koučovaného klienta, respektuje jeho tempo, potřeby i jedinečnost jeho osoby.

Témata business koučinku se nepohybují pouze v rovinách práce a kariéry, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je časté, že se začíná s pracovní oblastí, a pak se témata rozšíří i do dalších rovin. Neboť jak víme, naše životní a pracovní světy nejsou odděleny.

Životní koučink

Kč/hod 1500,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min dle dohody buď osobně nebo online. Zdravotně handicapovaní, rodiče na mateřské dovolené, studenti a senioři mají slevu 100,- na každé setkání.

Objednat
Business koučink

Kč/hod 3000,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace s koučovaným. Jedno koučovací sezení trvá 50 min dle dohody buď osobně nebo online. Kontrakt uzavírá organizace.

Objednat
Koučink pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min dle dohody buď osobně nebo online.

Objednat