You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Individuální terapie

Individuální terapie je léčba a obohacení duše rozhovorem. Probíhá mezi terapeutem a klientem. Je to čas, při kterém klient zažívá bezpečný a důvěrný prostor. Prozkoumává své myšlenky, pocity a tělesné prožitky. Proces vede k poznání, obohacení a přijetí. Terapeut poukazuje na klientovu vnitřní dynamiku, jeho vnímání a vzorce chování. Společně prozkoumávají minulost, která ovlivňuje přítomnost. Porozumění a korektivní prožití vede k možnosti vystoupit ze zajetých kolejí a přináší úlevu.

Skrze lidské setkávání klienta s terapeutem se tvoří důvěrný vztah, který je pro otevřenost nezbytný. Stejně tak nehodnotící přístup. Terapeutický vztah léčí, umožňuje klientovi vidět a vnímat věci z jiné perspektivy a být sám sebou. Poskytuje přijetí, bezpečí a úctu jako základ hojivého procesu.

Klient dosahuje hlubšího sebeuvědomění a dostává se do kontaktu se svými pocity. Často se je učí pojmenovávat. V průběhu terapeutického procesu klient nachází své potlačené potřeby, touhy a v konečném důsledku svou podstatu (svůj pramen). Má šanci nahlédnout a porozumět způsobům, kterým přispívá ke vzniku potíží ve svém životě. Nalézá cestu, jak být sám sebou a přitom s druhými. Učí se porozumět, že věcem a událostem přikládá význam on sám. Přebírá odpovědnost za svůj život.

Nejčastější důvody, kdy lidé vyhledají psychoterapeuta
 • Osobní a vztahové problémy
 • Náročné životní situace a změny
 • Hledání smyslu života, osobní svobody
 • Životní krize
 • Traumatická událost v životě
 • Úmrtí v rodině, doprovázení při ztrátě blízkého
 • Zvládání stresu
 • Úzkosti, strachy, deprese
 • Zdravotní problémy, dlouhodobé onemocnění, úrazy
 • Zvládání závislostí všech druhů
 • Psychosomatické potíže
 • Těhotenství, porod, změny související s narozením miminka
 • Neplodnost, potrat
 • Výchovné a vzdělávací problémy
 • Podpora a pomoc dětem a dospívajícím
 • Vztahy v rodině, na pracovišti
 • Plnění zadaných cílů, pracovní výkony
 • Zvládání pracovního stresu
 • ... a další témata, o kterých potřebujete mluvit... každé téma, které tíží si zaslouží otevřenou pozornost
Individuální terapie

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Poradenství pro páry

Kč/hod 1800,-

Jedno terapeutické sezení trvá 80 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Terapie pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat