You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Psychoterapeutické poradenství je:

  • Ozdravná a seberozvojová péče, péče o duši psychologickými prostředky, které klient přijímá od kvalifikovaného terapeuta, zodpovědného za formování terapeutického vztahu. Hlavním nástrojem je nehodnotící přístup, aktivní naslouchání a terapeutický rozhovor.
  • Obnovení nebo rozvoj kvality lidského života a jeho smysluplnosti. Je vhodná při emočních, duševních, psychosomatických problémech a potížích. Také při touze porozumět si, přijmout se a dozvědět o sobě víc, při hledání osobní svobody a vlastní cesty.
  • Péče o duševní zdraví, prevence, relaxace a proces sebepoznání.

Je vhodná při obtížných nebo těžce zvládnutelných životních situacích, když se nám z jakéhokoliv důvodu nedaří dobře, chtěli bychom něco změnit, ale nedaří se nám. Pokud cítíme úzkost, samotu, nemáme radost ze života. Chceme-li si odpovědět na otázky související s dětstvím a minulými událostmi našeho života, více si porozumět a nalézt si svou cestu životem. Není však podmínkou cítit se špatně, “stačí” potřeba pečovat o svou duši, chuť se posunout, pracovat na sobě, nebo mít možnost popovídat si o čemkoliv s nestrannou osobou.

Jaké terapie nabízím

Nezáleží na tom, kdo mě osloví a co je jeho profesí, ani jaký má cíl. Jako terapeut a kouč ráda podpořím, pomohu a jsem průvodcem při životních proměnách svých klientů.

Individuální terapie

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Poradenství pro páry

Kč/hod 1800,-

Jedno terapeutické sezení pro páry trvá 80 min (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Terapie pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat