You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mgr. Zuzana Steigerwaldová


Jsem terapeut v oblasti péče o duševní zdraví (v závěrečné části vzdělávání v psychoterapii) a akreditovaný životní a mentální kouč. Zaměřuji se na psychoterapeutické poradenství a individuální, párový a týmový koučink. S mými klienty pracuji na jejich hledání a uskutečnění svobodného prožívání, poznání sebe samých. Doprovázím je v obtížných životních situacích. Společně objevujeme důvody nezdaru v různých oblastech a vytváříme cestu k úspěchu. Jsem průvodcem při hledání způsobu, jak pečovat o svou duši, vztahy, zdraví, kondici a toho co je pro Vás v životě důležité.

Svým klientům ukazuji cestu, jak nacházet nové možnosti, posouvat se vpřed, lépe si rozumět s druhými, přitom být sám sebou a věřit v sebe. Inspiruji k objevování vnitřní svobody. Během své praxe jsem pomohla změnit přístup k životu mnoha lidí. Při své práci ctím Etický kodex České asociace pro psychoterapii a Etický kodex České asociace koučů, dodržuji princip mlčenlivosti a důvěry, včetně všech nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V současné době jsem šestým rokem v daseinsanalytickém psychoterapeutickém výcviku s ukončenou sebezkušenostní částí. Vlastní profesní rozvoj posiluji formou pravidelných supervizí se zkušenými odborníky v psychoterapii a mentálním koučinku.

S čím nejčastěji pomáhám klientům

Nezáleží na tom, kdo mě osloví a co je jeho profesí, ani jaký má cíl. Jako kouč a terapeut ráda pomohu a jsem průvodcem při životních proměnách svých klientů.

Reference klientů