You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Terapie pro mladistvé

Dospívání je velmi důležité období v životě člověka. Je s ním spojeno mnoho otázek a změn, které si zaslouží pozornost. Je to období velmi bouřlivé pro samotného dospívajícího, tak i pro jeho blízké okolí. Často ho s klienty nazýváme "zemětřesením". Přicházejí na řadu otázky “kdo jsem a kým chci být”. Mladý člověk se potřebuje postupně osamostatňovat a v průběhu procesu si hledá své místo v životě. Prochází řadou konfliktů s blízkými, širším okolím a sebou samým. Úspěšná identifikace se svou rolí je pro budoucnost velmi důležitá.

Stejně jako dospělí i děti čím dál častěji čelí situacím, ve kterých je obtížné se zorientovat, uspět nebo je jednoduše zvládnout bez následných traumat. Zvláště dnes, kdy je kladen důraz na výkon a úspěch, je času pro obyčejné prožívání a bytí pospolu pramálo. Rodina, postavení muže a ženy v dnešní době procházejí transformací a mnohdy se dětem a dospívajícím nedostává pocitu bezpečí a stability. K tomu přispívá i častá rozvodovost nebo přílišné ambice rodičů. Velkým nebezpečím jsou problémy pramenící z přílišného trávení času v sociální izolaci u počítače a telefonu. Mladí lidé více komunikují skrz sociální sítě, namísto skutečného setkávání.

Pro mladého člověka je velmi důležitá možnost otevřeně mluvit a svěřovat se, i když je to nelehké. Jsou s tím spojené pocity studu, obavy z reakce, trapnosti, odmítnutí a jiné. Často je pro něj jednodušší hovořit s nezúčastněnou osobou než s blízkým člověkem. Může pro něj být mnohem cennější otevřený rozhovor a naslouchání než udílení cenných rad. Na těchto principech jsou terapie a koučování založeny.

S dospívajícími klienty spolupracuji buď přímo, kdy přijdou sami, nebo na doporučení rodičů. I tak je nezbytná jejich svobodná vůle, aby mohl být terapeutický proces úspěšný. Velmi důležitá je diskrétnost, nehodnotící přístup a přijetí, které ctím a zaručuji.

Časté důvody pro terapii jsou
 • Problémy ve vztazích a komunikaci v rodině
 • Problémy najít si své místo v kolektivu, sociální fobie
 • Podpora při hledání vlastní identity
 • Zdravé odpoutávání od rodiny
 • Podpora při hledání sexuální orientace
 • Neschopnost přijmout se takový jaký jsem, mít se rád
 • Přílišná cílevědomost nebo naopak nedbalost
 • Dospívání a s ním spojené tělesné, duševní a vztahové změny
 • Úzkosti, strachy, deprese
 • Rozvod/rozchod rodičů
 • První lásky, vztahy, přátelství
 • Hledání toho, co chci a co nechci, kdo jsem a kým chci být
 • Volba střední/vysoké školy
 • Změny při přestupu na střední/vysokou školu
 • Problémy související se sociálními sítěmi - závislost, kyberšikana
 • Potíže s příjmem potravy (anorexie, bulimie)
 • Hledání zdravého způsobu života, pohybu, zdravé stravování
 • Sportovní výkonnost - strach ze závodů, z prohry
 • A mnohé jiné...
Individuální terapie

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Párová terapie

Kč/hod 1800,-

Jedno terapeutické sezení trvá 80 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Terapie pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Jedno terapeutické sezení trvá 50 min dle dohody (osobně i online). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat