You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Emocionální prázdnota

Do terapie částo přicházejí lidé, kteří v hmatatelném a úspěch vyžadujícím životě mají dostatek, přesto zažívání nicotu. I když prázdno je nic, bolí jako cosi velkého.
Emocionální prázdnota znamená být odstřižený od emocí. A i když z počátku slouží k vyhnutí se nepříjemným pocitům ve formě vytěsnění, postupně se prohlubuje a vede k odmítání života jako celku. Vypovídá o tom, že jsme se ztratili a potřebujeme vyvést z temnot hlubin duše. Ne násilím, ne hned, ale včas.

Prázdnota je nicota, která postupně proroste skrze všechny oblasti života. Její přítomnost je cítit hluboko uvnitř. Je ale i všudypřítomnou zprávou, že je čas něco změnit, doplnit, nasytit.

Jak se prázdnota začíná ozývat? Zde nabízím pár příkladů z praxe:

  • "Vím, že bych měl být spokojený, objektivně to vím, ale necítím to …"
  • "Cítím jen bolest, nevím čemu patří, ale cítím jí …"
  • "Nemám sílů a důvod se radovat …"
  • "Nevidím smysl života …"
  • "Dokážu všechno, co si usmyslím, jen ne být šťastný …"
  • "Myslela jsem, že až …, budu šťastná. Necítím ale nic. Nic."
  • "Teprve, když si dám sklenku, konečně něco ucítím, uleví se mi. Do té doby jen tíha."

Je mnoho lidí, kteří nicotu zažívají. Pro ty, které si ji všimnou včas a nepohltí je, je i šancí.


#verimvesvezdravi
  • Sdílet příspěvek

Odeslat komentář

Zuzana Steigerwaldová

Kouč a psychoterapeut

Pomáhám nalézat cestu ke spokojenému a svobodnému prožívání a při utváření souladu duše, mysli a těla.

Prohlédnout profil