Co je to koučink?

Koučink je krátkodobé či dlouhodobé partnerství mezi koučem a klientem, které je založeno na důvěře. Cílem koučinku je, aby se klientovi v jakékoli oblasti života dařilo lépe. Společnou cestou pak kouč provádí klienta v tvořivém procesu, který provokuje k aktivnímu myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního či profesního potenciálu.

Koučování znamená, že člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností, a tím dosahuje profesního a osobního rozvoje.

Výsledkem každého setkání je zapsaný jasný (SMART) plán, který si klient sám nastaví … a to proto, aby věděl, jak chtěné pozitivní změny dosáhne.

Je to tedy cesta k lepšímu životu a k uvědomění si, že já sám mohu ovlivnit cokoli …

Koučování je vždy orientované na budoucnost, která je v každém případě přínosnější než to, co bylo… tedy minulost. Tu už totiž nijak změnit nelze.

Jak setkání (koučování) probíhá?

Setkání má několik fází. První fází je vymezení si spolupráce, ujasnění etického kodexu kouče a vytvoření dohody ohledně návrhu délky setkání a jejich frekvence. Na některá témata postačí méně setkání, u větších a obsáhlejších témat je spolupráce dlouhodobá.

První fází jednotlivých setkání je ujasnění si cíle, zjištění a mapování reality, dále zvážení možností, následně nastavení akčních kroků potřebných a přímo cílených ke změně k danému tématu.

Je i docela časté, že v průběhu koučovacího rozhovoru klient sám zjistí, že daný cíl se mu díky ujasnění všech okolností a tím, že si ho zvědomil, posune, či úplně změní. Tak společně dle klienta jdeme cestou, která vede k postupnému vývoji a nacházení řešení.

Z každého koučování si odnášíte písemně zaznamenaný plán, který vám připomíná, co a jak chcete změnit. Také je zde zaznamenáno, jaké uvědomění si odnášíte a co pro Vás je nejdůležitější.

Pro koho je koučink?

Koučink je naprosto pro každého, kdo na sobě chce pracovat, jít kupředu a otevírat se novým příležitostem.

Každý z nás vytváří předpoklady k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme. Každý z nás je jedinečný a neopakovatelný. Promítnout tuto jedinečnost a výjimečnost do svého života znamená najít svůj osobitý, radostný a tvořivý pohled.

Je však též pro ty, kteří řeší či se trápí těžko řešitelnými životními, intimními či pracovními situacemi. Také jako nástroj při vedení teamu zaměstnanců, či zlepšení výkonnosti a orientace na výsledek.

Kde koučovací setkání probíhá?

Scházíme se osobně, dle domluvy, buď ve vašem prostoru – například ve vaší kanceláři nebo v místě mé koučovny nebo na místech, kde je to pro vás příjemné. Dají se využít i kavárny či zasedací místnost. Při osobních a životních tématech se energie krásně uvolňuje v přírodě při procházce či na lavičce…

Velmi efektní je též spolupráce prostřednictvím programu skype či telefonu, což jsou prostorově i časově velmi flexibilní metody.

Jak dlouho trvá celý proces?

Je to velmi individuální. Závisí to na tom, jak náročné téma se probírá. Na cílech, které chce klient dosáhnout, na vlastní aktivitě a na časových možnostech.

Celková doba je ovlivněná i četností schůzek. Zpravidla doporučuji, aby jeden cyklus trval 3-6 měsíců. To je doba dostatečná k osvojení několika nových návyků, které jsou potřeba pro úspěšné změny.

Jaké jsou nejčastější témata?

 • osobní problémy, stále se opakující neúspěch, strachy, obavy, úzkosti, stresy
 • potřeba posílit sebedůvěru, sebeúctu a sebelásku
 • minulé události, které ovlivňují současnost
 • touha po jakékoli životní změně (práce, vztahy, změna sama sebe)
 • zvládnutí svých emocí a konfliktů
 • zlepšení výkonu své firmy a spokojenosti svých zaměstnanců
 • posílení manažerských kompetencí, posílení potenciálu a sebeprosazení
 • osvojení si koučovacího manažerského přístupu
 • orientace v rámci konkrétního projektu (např. nastavení cílů, priority, timemanagement, kontrola, měření)
 • příprava na klíčové situace (prezentace, výběr pracovníků, propouštění, reorganizace)
 • životní styl, redukce váhy, sportovní výkonnost