Business koučink

Zde jsou cílovou skupinou pracovníci a manažeři ve firmách či jiných organizacích. Koučovaní obvykle potřebují vyřešit náročné situace, v nichž se nacházejí. Jsou pro ně někdy třeba jen nové, či těžko uchopitelné, nebo jim chybí dostatek zkušeností. Taktéž jde o sladění pohledu na situaci z hlediska vedení či nadřízených. Jedná se obvykle o krátkodobý koučink zaměřený na konkrétní měřitelné cíle. Díky koučovacím setkáním následně klient najde řešení i tam, kde předtím žádné neviděl, nebo byl s dosavadním řešením nespokojen.

Obchodní koučink

Je určen obchodním zástupcům a poradcům, kteří potřebují zdokonalit své obchodní dovednosti, komunikační schopnosti, překonávat námitky klientů či získat obranu před stresem.

Napříč všemi obory a činnostmi bývají nejčastěji využívány následující formy pracovního koučinku: